Recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

6 สิงหาคม 2562

เปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นเลขไทยง่ายๆ ใน Word

วันนี้มีงานหลักสูตรสถานศึกษาที่ต้องทำเร่งด่วน (ปรับเปลี่ยนตามหลักสูตร ฯ 2560) มีครูไก่(นามสมมุติ) ทำหัวเรื่องไว้ และครูหนอม(นามสมมุติ) นำไปปรับ แต่ ตัวเลข ที่ทำไว้ไม่เหมือนกัน ทำอย่างไร…..
ก็ขอนำเสนอเอาเป็นความรู้จาก คุณอภิรัตน์ รัตนไพบูลย์
อ้างอิงที่ https://medium.com/office-apps/word-เปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นเลขไทย-9fa61d183a00

วิธีแก้ไขแบบแรก Find and Replace

ปกติ จะใช้วิธี Find and Replace คือ Find ๑ Replace 1 ทำแบบนี้ไปจนครบ 10 เลข
แต่ถ้าต้องทำตั้งแต่ ๐ — ๙ บางคนก็ว่ายุ่งยาก (แค่คลิกไม่กี่ทีเนี่ย…)

วิธีแก้ไขแบบที่สอง Macro

วิธีนี้แท้จริงแล้วก็คือแบบแรก เพียงแต่เราสร้างชุดคำสั่งให้เวิร์ดทำโดยอัตโนมัติทั้ง 10 ตัวเลข (หมายเหตุ ตัวอย่างที่ใช้จะทำด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด 2016)
เวิร์ด เรียกใช้จาก View > Macros ใส่ชื่ออะไรก็ได้ในช่อง macro name คลิก Create เพื่อเข้าสู่วิชวลเบสิก
ใส่คำสั่งนี้เข้าไป
Sub arabic_to_thai()
For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = Chr(48 + i)
.Replacement.Text = ChrW(3664 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
End Sub
Sub thai_to_arabic()
For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = ChrW(3664 + i)
.Replacement.Text = Chr(48 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
End Sub
คำสั่งนี้มีคำสั่งย่อย 2 คำสั่ง คือ arabictothai กับ thaitoarabic คือบรรทัดที่เขียนว่า Sub arabictothai () กับ Sub thaitoarabic() ตัวนี้จะเป็นการตั้งชื่อมาโคร
คำสั่งไม่มีอะไรมาก แค่ค้นหาเลข 0–9 แล้วแทนที่ด้วย ๐ — ๙ หรือในทางกลับกัน ค้นหาเลข ๐ — ๙ แล้วแทนที่ด้วย 0–9

การเรียกใช้

วิธีใช้ก็ง่ายแสนง่าย ไปที่ View > Macros คลิกที่ชื่อมาโครที่ต้องการแล้วกด Run
แต่อย่างนั้นอาจจะไม่สะดวกเพราะคลิกหลายที ลองมาทำคีย์ลัดใน tools bar เรียกใช้มาโครให้ง่ายขึ้น
 1. คลิกเมนู Customize Quick Access Toolbar > More Commands
 2. ไดอะล็อกบล็อก Customize จะแสดงขึ้นมา เลือกตรง Choos Command From ให้เป็น macro คลิกเลือก macro ที่ต้องการแล้วกด Add ให้ไปอยู่หน้าต่างด้านขวา
 3. เปลี่ยน Icon ชื่อของปุ่ม โดยคลิกเลือก Macro ที่ต้องการแล้วกด Modify เลือก icon และอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้หากต้องการ
เพียงเท่านี้ก็จะได้มาโครเอาไว้ใช้งาน
TIP: ลิบรา ไรท์เตอร์ เรียกใช้จาก Tools > Macros > Organize Macro > Libre Office Basic > My Macro > New

เป็นยังไงบ้างครับ รอดไม่รอด ผ่านไม่ผ่าน   แต่สุดท้ายผมว่า วันหลังก็ถามอีกอยู่ดี 5555666

29 มกราคม 2562

LOGO-คำสั่งเกี่ยวกับสี

คำสั่งที่มีการกำหนดสีในโปรแกรมภาษาโลโก สามารถใช้คำสั่งลัดได้ดังนี้ 
คำสั่งเต็มคำสั่งลัดความหมาย
SETPENCOLORSETPCกำหนดสีของปากกา
SETSCREENCOLORSETSCกำหนดสีของแบ็คกราวนด์
SETFLOODCOLORSETFCกำหนดสีที่จะใช้ระบายด้วยคำสั่ง FILL

นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดสีที่จะใช้ในคำสั่งข้างต้น ด้วยตัวเลข 0-15 ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวจะแทนสีต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้
สีหมายเลขค่า RGBคำสั่งกำหนดสีปากกา
  Black  0  [0 0 0]  SETPC  0
  Blue  1  [0 0 255]  SETPC  1
  Green  2  [0 255 0]  SETPC  2
  Cyan  3  0 255 255]  SETPC  3
  Red  4  [255 0 0]  SETPC  4
  Magenta  5  [255 0 255]  SETPC  5
  Yellow  6  [255 255 0]  SETPC  6
  White  7  [255 255 255]  SETPC  7
  Brown  8  [155 96 59]  SETPC  8
  Light brown  9  [197 136 18]  SETPC  9
  Mid-green  10  [100 162 64]  SETPC  10
  Blue-green  11  [120 187 187]  SETPC  11
  Salmon  12  [255 149 119]  SETPC  12
  Blue-ish  13  [144 113 208]  SETPC  13
  Orange  14  [255 163 0]  SETPC  14
  Silver  15  [183 183 183]  SETPC  15

LOGO-ดาวหลายดวง[โปรแกรมย่อย]

TO star
repeat 5 [FD 100 RT 144]
END

CS
repeat 9[ star PU  FD 110   LT 40  PD]


เขียนโปรแกรมที่ https://www.calormen.com/jslogo/

LOGO-ดาว

CS
repeat 5 [FD 100 RT 144]

เขียนโปรแกรมที่ https://www.calormen.com/jslogo/

LOGO-Setpensize

cs
Setpensize [10 10]
RT 75
FD 70
RT 90
FD 70
RT 90
FD 70
RT 90
FD 70

เขียนโปรแกรมที่ https://www.calormen.com/jslogo/

4 กุมภาพันธ์ 2561

C-PROGRAM : การทำซ้ำแบบ While ตรวจก่อนค่อยทำงาน


ขออนุญาตสำเนา ครูนัทริน  ไชยพูน
ที่มา : https://sites.google.com/site/ccomputeryrc/khorngsrang-baeb-tha-sa-while

คำสั่ง while (การทำซ้ำแบบถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำชุดคำสั่ง)
            เป็นคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำซ้ำ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำซ้ำใน Loop ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะออกนอก Loop การใช้คำสั่งนี้โปรแกรมอาจจะไม่ทำใน Loop เลยก็ได้ ถ้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จ  รูปแบบของคำสั่งเป็นดังนี้  
         
                         รูปโครงสร้าง While                                                 รูปแบบคำสั่ง While

      จากรูปแบบคำสั่ง While condition คือเงื่อนไขที่ต้องการกำหนด  และจะเกิดการทำงานคำสั่ง statement – 1 และ statement -2 ถึง statement – n เมื่อมีการสอบว่าเงื่อนไขเป็นจริง  และจะทำงานซ้ำเช่นนี้ไปจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นเท็จ หากคำสั่งที่ทำซ้ำมีมากกว่า 1 คำสั่งจะต้องใช้เครื่องหมายแสดงขอบเขต คือ { } ครอบคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำทั้งหมด Ex2  การเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มทีละ 1 ค่า  แล้วนำตัวเลขมารวมกัน จนกระทั่งรับตัวเลขครบ 5 ครั้ง        ให้หยุดรับค่าและแสดงผลรวมออกมาทางจอภาพ
 1.  การระบุข้อมูลเข้า (Input)  ตัวเลขจำนวนเต็ม (x)
 2.  การระบุข้อมูลออก (Output) ผลรวมตัวเลขจำนวนเต็ม (sum)
 3.  วิธีประมวลผล (Process) 
   (1) เริ่มต้น (2) ประกาศตัว (x) , (sum) และ (n) เป็นจำนวนเต็มโดยกำหนดค่า n = 0 (3)  กำหนดผลรวมตัวเลข  (sum) ให้มีค่าเท่ากับ 0 (4)  ตรวจสอบเงื่อนไขถ้า n < 5
          ถ้าจริง  ทำงานซ้ำใน Loop ข้อที่ (5)        ถ้าเท็จ  แสดงผลบวก sum ทางจอภาพ(5)  รับค่า (x) ทางแป้นพิมพ์(6)  sum=sum+x(7)  เพิ่มจำนวนรอบที่ละหนึ่ง  (n)(8)  จบ

4.  ผังงาน (Flowchart)                                               5. โค๊ดโปรแกรม (Code)  
 
ตัวอย่างผลของการรันโปรแกรม
                          

C-PROGRAM การทำซ้ำแบบ Do-While

ใบความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมตามโครงสร้างควบคุมแบบทำซ้ำโดยใช้คำสั่ง Do-While
ขออนุญาตสำเนา ครูนัทริน  ไชยพูน
ที่มา : https://sites.google.com/site/ccomputeryrc/khorngsrang-baeb-tha-sa-do-while

 •  คำสั่ง Do-While (การทำซ้ำจนระบบมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งจึงหยุด)
          เป็นคำสั่งที่ใช้ในการวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่ไม่แน่นอน เมื่อโปรแกรมเข้าสู่ Loop จะทำคำสั่งต่าง ๆ ใน Loop หนึ่งครั้ง  จากนั้นจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขอยู่ด้านท้าย Loop ถ้าหากตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริงโปรแกรมจะทำใน Loop ต่อไป  แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะออกนอกจาก Loop
  

                                                     

            รูปโครงสร้าง Do-While                                   รูปแบบคำสั่ง Do-While

เงื่อนไขของ Do-While จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขท้าย Loop ถ้าเป็นเท็จจะออกจาก Loop

Ex การเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มทีละค่า  แล้วนำตัวเลขมารวมกัน  จนกระทั่งจะป้อนตัวเลข
     เป็น 0 แล้วให้หยุดรับค่าและแสดงผลรวมออกมาทางจอภาพ

1.      การระบุข้อมูลเข้า (Input) ตัวเลขจำนวนเต็ม (X)
2.      การระบุข้อมูลออก (Output) ผลรวมของตัวเลขจำนวนเต็ม (sum)
3.      วิธีการประมวลผล (Process)
(1)    เริ่มต้น
(2)    ประกาศตัวแปร x และ sum เป็นเลขจำนวนเต็ม
(3)    กำหนดค่าผลรวม sum ให้มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0
(4)    รับค่า x ทางแป้นพิมพ์
(5)    หาผลรวม sum=sum+x
(6)    ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า x != 0
ถ้าจริง  ทำงานซ้ำใน Loop  ข้อที่(4)
ถ้าเท็จ  แสดงผลบวก sum ทางจอภาพ
(7)    จบ

4.      ผังงาน (Flowchart)

5.      โค๊ดโปรแกรม (code)


      ตัวอย่างผลการ Run โปรแกรม

22 มกราคม 2561

C-PROBLEM : การทำงานแบบวนรอบ ที่รู้จำนวนรอบ (Loop - For)

การทำงานแบบวนรอบ ที่รู้จำนวนรอบ (Loop - For)
----------------------------------------
การทำงานแบบวนรอบมีหลายแบบ  เช่น การทำงานแบบรอบแน่นอน  การทำงานแบบวนรอบแบบมีเงื่อนใข ในที่นี้จะเป็นการทำงานแบบวนรอบที่รู้จำนวนรอบหรือกำหนดจำนวนรอบแน่นอน (Loop For)
ตัวอย่าง
------------------------------------------------------------
โจทย์ จงหาผลรวมของจำนวนเต็ม จาก 1-N
Output = ผลรวม
Input   =  N (จำนวนเต็ม)
Process
  1.เริ่ม
  2.ประกาศ จำนวนเต็ม sum,N,round(รอบ)
  3.รับค่า n
  4.วนรอบ จาก round=1 จนถึง round=N
        4.1 sum=sum+round
  5.แสดงผล sum

  6.จบ

Flow Chart
-------------------------------------------------------------

C-Program
-------------------------------------------------------------ผลลัพธ์
-----------------------สนุกคิดกันหน่อย-----------------
=== program ====
//LOOP FOR by KRUPONG
//2018-01-22
#include <stdio.h>
int main(){
int i,j,N;
    printf("Please enter N : "); 
    scanf("%d",&N);                                  //จำนวนรอบ
    printf("====================\n");
    for(i=1;i<=N;i++){
        printf("%2d",i);                              //รอบที่
        for(j=1;j<=i;j++){printf("*");}       //พิมพ์ * ตามรอบที่
        printf("\n"); //                                  //ขึ้นบรรทัดใหม่
    }
}
=============ลองรูปแบบอื่นดูซิ===============