Recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

6 มีนาคม 2563

5 มีนาคม 2563

31 มกราคม 2563

Job-6 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro-ท่อ

นายธนชัย แก้วเบ้า
-

นายนรินทร์ เติมผล


นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา
-

น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา


น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์


น.ส.นฤสา แก่นกระโทก


น.ส.นิรัญญา พันนาเคน


น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว


Job-5 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro-ออกแบบคอกเป็ด คอกไก่

นายธนชัย แก้วเบ้า
-

นายนรินทร์ เติมผล


นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา


น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา


น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์


น.ส.นฤสา แก่นกระโทก
 


น.ส.นิรัญญา พันนาเคน


น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว


24 มกราคม 2563

Job-4 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro-แจกันดิน

นายธนชัย แก้วเบ้า


นายนรินทร์ เติมผล


นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา


น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา


น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์


น.ส.นฤสา แก่นกระโทก


น.ส.นิรัญญา พันนาเคน
-

น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว
-

20 ธันวาคม 2562

Job-3 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro-เก้าอี้

นายธนชัย แก้วเบ้า


นายนรินทร์ เติมผล


นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา


น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา
-

น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์
-

น.ส.นฤสา แก่นกระโทก
-

น.ส.นิรัญญา พันนาเคน


น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว

Job-2 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro - ห้องสตู

นายธนชัย แก้วเบ้า


นายนรินทร์ เติมผล
-

นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา


น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา


น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์


น.ส.นฤสา แก่นกระโทก


น.ส.นิรัญญา พันนาเคน
-

น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว


Job-1 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro-สร้างบ้าน

นายธนชัย แก้วเบ้า

นายนรินทร์ เติมผล


นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา


น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา


น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์


น.ส.นฤสา แก่นกระโทก


น.ส.นิรัญญา พันนาเคน


น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว