Recent

Plateform : Micro:bit

ชุดบอร์ด micro:bit ชุดทดลองที่น้าสนใจ โดยเฉพาะเด็กๆ และผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมแบบ บล็อค ของเล่ยนมากมาย

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้

ครูโป้ง ก็ไปเรียนเพิ่มได้ความรู้มาเพิ่มพูน ไม่หยุดนิ่ง ลงทุนบ้าง เสาะหาบ้าง

ชุด ioT กับ ESP8266

iot คือทุกอย่างสามารถเชิ่อมต่อบนโลกอินเตอร์เน็ต เชื่อมโลกได้ สั่งได้ทั่วโลก

วิ่งปรู๊ด ตามเส้นไป กับ Arduino

โครงงานรถยนต์กับ Aruino

AR vs VR

เชื่อมโลกเสมือนไปกับ AR และ VR

6 สิงหาคม 2562

เปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นเลขไทยง่ายๆ ใน Word

วันนี้มีงานหลักสูตรสถานศึกษาที่ต้องทำเร่งด่วน (ปรับเปลี่ยนตามหลักสูตร ฯ 2560) มีครูไก่(นามสมมุติ) ทำหัวเรื่องไว้ และครูหนอม(นามสมมุติ) นำไปปรับ แต่ ตัวเลข ที่ทำไว้ไม่เหมือนกัน ทำอย่างไร…..
ก็ขอนำเสนอเอาเป็นความรู้จาก คุณอภิรัตน์ รัตนไพบูลย์
อ้างอิงที่ https://medium.com/office-apps/word-เปลี่ยนเลขอาราบิกเป็นเลขไทย-9fa61d183a00

วิธีแก้ไขแบบแรก Find and Replace

ปกติ จะใช้วิธี Find and Replace คือ Find ๑ Replace 1 ทำแบบนี้ไปจนครบ 10 เลข
แต่ถ้าต้องทำตั้งแต่ ๐ — ๙ บางคนก็ว่ายุ่งยาก (แค่คลิกไม่กี่ทีเนี่ย…)

วิธีแก้ไขแบบที่สอง Macro

วิธีนี้แท้จริงแล้วก็คือแบบแรก เพียงแต่เราสร้างชุดคำสั่งให้เวิร์ดทำโดยอัตโนมัติทั้ง 10 ตัวเลข (หมายเหตุ ตัวอย่างที่ใช้จะทำด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด 2016)
เวิร์ด เรียกใช้จาก View > Macros ใส่ชื่ออะไรก็ได้ในช่อง macro name คลิก Create เพื่อเข้าสู่วิชวลเบสิก
ใส่คำสั่งนี้เข้าไป
Sub arabic_to_thai()
For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = Chr(48 + i)
.Replacement.Text = ChrW(3664 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
End Sub
Sub thai_to_arabic()
For i = 0 To 9
With Selection.Find
.Text = ChrW(3664 + i)
.Replacement.Text = Chr(48 + i)
.Wrap = wdFindContinue
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Next
End Sub
คำสั่งนี้มีคำสั่งย่อย 2 คำสั่ง คือ arabictothai กับ thaitoarabic คือบรรทัดที่เขียนว่า Sub arabictothai () กับ Sub thaitoarabic() ตัวนี้จะเป็นการตั้งชื่อมาโคร
คำสั่งไม่มีอะไรมาก แค่ค้นหาเลข 0–9 แล้วแทนที่ด้วย ๐ — ๙ หรือในทางกลับกัน ค้นหาเลข ๐ — ๙ แล้วแทนที่ด้วย 0–9

การเรียกใช้

วิธีใช้ก็ง่ายแสนง่าย ไปที่ View > Macros คลิกที่ชื่อมาโครที่ต้องการแล้วกด Run
แต่อย่างนั้นอาจจะไม่สะดวกเพราะคลิกหลายที ลองมาทำคีย์ลัดใน tools bar เรียกใช้มาโครให้ง่ายขึ้น
  1. คลิกเมนู Customize Quick Access Toolbar > More Commands
  2. ไดอะล็อกบล็อก Customize จะแสดงขึ้นมา เลือกตรง Choos Command From ให้เป็น macro คลิกเลือก macro ที่ต้องการแล้วกด Add ให้ไปอยู่หน้าต่างด้านขวา
  3. เปลี่ยน Icon ชื่อของปุ่ม โดยคลิกเลือก Macro ที่ต้องการแล้วกด Modify เลือก icon และอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้หากต้องการ
เพียงเท่านี้ก็จะได้มาโครเอาไว้ใช้งาน
TIP: ลิบรา ไรท์เตอร์ เรียกใช้จาก Tools > Macros > Organize Macro > Libre Office Basic > My Macro > New

เป็นยังไงบ้างครับ รอดไม่รอด ผ่านไม่ผ่าน   แต่สุดท้ายผมว่า วันหลังก็ถามอีกอยู่ดี 5555666